O szkole

Five o’clock – szkoła języka angielskiego i biuro tłumaczeń w Chełmie

Im bardziej nauka straci charakter nawyku

i stanie się przeżyciem, tym bardziej twórcza

będzie praca i radosna szkoła – I. Kiken

Szkoła języka angielskiego i biuro tłumaczeń Five o’clock

Dewiza i misja Five o’clock – szkoły językowej w Chełmie – nie jest standardowa. Wierzę w nowy rodzaj edukacji, w której z ogromnym szacunkiem podchodzi się do ucznia (w każdym wieku), jego potrzeb i możliwości. Edukacji, która bierze pod uwagę różne rodzaje uczenia się (słuchowcy, wzrokowcy i kinestetycy) oraz specjalizację półkul mózgowych. System szkolnictwa już od lat koncentruje się wyłącznie na pamięciowym przyswajaniu wiedzy niesłusznie spychając zajęcia o charakterze twórczym na dalszy tor. Zapominając tym samym, że harmonia między logicznym i abstrakcyjnym sposobem poznawania świata jest wprost niezbędna w dzisiejszych czasach. Pomimo, że obecnie promowane jest niemal wyłącznie myślenie logiczne, związane z lewą półkulą mózgu, powinniśmy także zadbać o odpowiednią stymulację prawej półkuli, której rola jest niesłusznie umniejszana.

Zdając sobie sprawę z faktu, że sukcesy, czy porażki podczas nauki odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu się samooceny i otwartości, uważam, że zadanie nauczyciela nie powinno zawężać się wyłącznie do przekazywania wiedzy z danej dziedziny. Dlatego w swojej szkole, szczególnie jeśli chodzi o nauczanie dzieci, skłaniam się ku podejściu holistycznym, gdzie metody nauczania stymulują przy okazji rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

Tak jak wspominałam w zakładce o mnie, jako jedna z niewielu szkół w Polsce wykorzystuję elementy nauczania multisensorycznego, które szczególnie sprawdza się w przypadku dzieci, ale nie tylko… Metoda ta wspiera uczniów w każdym wieku w rozwoju zdolności komunikacyjnych, rozwija inteligencję, zdolności poznawcze oraz wpływa na szybkość uczenia się i jakość zapamiętywania. Dodatkowe korzyści z takiego sposobu nauczania to także rozwój takich umiejętności jak samodzielne uczenie się, praca w zespole, przezwyciężanie trudności, planowanie i organizacja pracy. Co więcej, wprowadzanie jakichkolwiek elementów ćwiczeń tzw. artystycznych (np. manualnych, plastycznych, muzycznych, ruchowych) oprócz oczywistych korzyści w postaci rozwijania inteligencji, daje uczniom potrzebny im czas – czas na dokonywanie własnych odkryć, na eksperymenty, poszukiwania, a także na refleksję, czy pobycie chwilę w ciszy, ponieważ na początkowym etapie nauki uczniowie przede wszystkim osłuchują się z językiem i wykonują polecenia.

Bardzo ważnym elementem nauczania multisensorycznego są wszelkie czynności manualne oraz ruch. Taki rodzaj nauki w większym stopniu aktywizuje prawą półkulę mózgu, a dzięki temu przekazywane i przyswajane informacje zostają lepiej zakodowane w pamięci. Zdjęcie zrobione podczas zajęć w Szkole Językowej Five o’clock w Chełmie.

Oferta Five o’clock szkoły językowej w Chełmie skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. I chyba nie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że uczenie dorosłych jest łatwiejsze, ponieważ dostosowuję zajęcia do ich skonkretyzowanych potrzeb. W przypadku dzieci nauczanie jest ogromnym wyzwaniem i bez wątpienia misją. Obserwując własne pociechy zauważyłam u nich ogromną potrzebę ruchu, niechęć do szkolnych ławek i „kłopoty” z koncentracją. Dlatego na zajęciach w szkole językowej nie wymagam, aby siedziały nieruchomo przez godzinę, mimo, że w mojej szkole są wygodne krzesła a zamiast osobnych ławek okrągły stół. Aby zaspokoić potrzebę ruchu i usprawnić koncentrację na początku każdych zajęć stosuję gimnastykę umysłu. Jest to naukowo udowodnione, że dzieci aktywizowane ruchowo lepiej przyswajają wiedzę. Taka nauka oprócz oczywistych korzyści, sprzyja przy okazji budowaniu swobodnej atmosfery procesu uczenia się języka obcego, pomaga pozbyć się napięcia emocjonalnego i jest pierwszym krokiem do pozbycia się blokady przed mówieniem.

Bardzo ważnym elementem nauczania multisensorycznego w Szkole Językowej Five o’clock w Chełmie jest możliwość poznawania przez dotyk. Dzieci na zajęciach (w grupie mieszanej wiekowo) często mają możliwość „tworzenia słówek po angielsku własnoręcznie”.

Oferta szkoły językowej Five o’clock dla najmłodszych uczniów (od pierwszego roku życia!) obejmuje także active storytelling. Jest to dość nowa i innowacyjna metoda oparta na czytaniu/odgrywaniu opowieści dostosowanych do potrzeb dzieci.

Mając na uwadze ogromne zróżnicowanie uczniów i ich potrzeb, uważam, że wprowadzanie elementów nauczania multisensorycznego, przy równomiernym aktywizowaniu obu półkul mózgowych, nie zapominając oczywiście o wszystkich standardowych i sprawdzonych sposobach nauczania, jest drogą do bardziej efektywnego uczenia się, zapamiętywania i w efekcie swobodnego komunikowania się. Drogą, która daje równe szanse wszystkim uczniom i chroni ich przed ewentualnymi trudnościami w nauce. Uczniowie (tak samo dzieci, jak i dorośli) są w stanie zapamiętać 15% tego, co słyszą, ale już trzykrotnie więcej, kiedy słuchanie jest połączone z patrzeniem, a co dopiero, gdy zaangażujemy wszystkie zmysły i zaktywizujemy obie półkule mózgowe? Zapraszam na zajęcia do Szkoły Językowej Five o’clock w Chełmie, przekonajmy się razem.

Zdjęcie z wakacyjnych, darmowych zajęć w ramach akcji „Wakacje z angielskim w Szkole Językowej Five o’clock”. W każdy wakacyjny poniedziałek dzieci z Chełma i okolic mogły przyjść na darmowe zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Pierwszą potrzebą, jaka była zaspokajana była potrzeba ruchu i bycia na świeżym powietrzu.

Jeśli uważasz, że taki sposób nauczania może być dla Ciebie, albo Twojego dziecka zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego, albo spotkania na żywo przy filiżance angielskiej herbaty w Szkole Językowej Five o’clock w Chełmie.

Fotografia zrobiona podczas zajęć w Szkole Językowej Five o’clock w Chełmie.
Zdjęcie pokazuje słownictwa z zakresu części ciała poprzez tworzenie wspólnego plakatu, w którym każdy z uczniów rysuje inną część wg własnego uznania. Przy okazji rozwijane były umiejętności współpracy i koleżeńskiej pomocy.